Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató – partnerek

Az adatkezelő neve: Anyukám Varrta & Anyukám Varrta Mo. Kft.
Székhelye: 7400 Kaposvár Jutai út 30/b.
Levelezési címe: 7400 Kaposvár Jutai út 30/b.
Email elérhetősége: nagykyra92@gmail.com
Telefonos elérhetősége: +36 20 260 72 70
WEB lapja: www.anyukamvarrta.hu
Hírlevél kezelő programja: AcyMailing Enterprise a saját honlapon.
Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.

A Vállalkozás által kezelt személyes adatok: lásd az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontot
Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést.

A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz.
A WordPress sütik a bejelentkezésekhez kellenek és hogy megjegyezze a felhasználót a böngésző.
YouTube – a beágyazott videó miatt
Google – a Tag Manager és az Analytics miatt.

A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat gyűjt – megrendeléshez név, telefonszám, email cím, szállítási cím
ennek célja: megrendelt áru számlázása és kiszállítása.

I. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges.
Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés kiterjed valamennyi partner / vevő / megbízó adataira (érintettek).

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási vagy más szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

Adat fajtájaAdatkezelés célja, indokaAz adatkezelés időtartama
magánszemély megbízó családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja nevea szerződés létrehozása, kapcsolattartáskeretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
társas-vállalkozót képviselő magánszemély nevea szerződés létrehozása, kapcsolattartáskeretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap
Egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla számaa szerződés létrehozása, kapcsolattartáskeretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe, a feliratkozás dátumahozzájárulás alapján információ nyújtása, kapcsolattartása feliratkozástól a visszavonásig, illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 3 hónapig
felelősségi igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és számajogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálásaa válasz kiküldésétől számított 5 év
CD-t, DVD-t rendelő magánszemélyek rendeléshez felvett adatai: név, email cím, szállítási cím, számlázási adatok, telefonszáma rendelés teljesítése, számla kibocsátása. A megrendelés teljesítéséhez adattovábbítást végez a szállító / futár cég részérea számla kibocsátását követő 8 év
üzleti rendezvényen a résztvevőkről készült lista (név, cég, email, telefonszám)dokumentálás, a résztvevők összesítése és egymásnak való továbbításaa résztvevők egyedi hozzájárulásának visszavonásáig
üzleti rendezvényen a résztvevőkről készült fénykép és videódokumentálás, a rendezvény bemutatása az érdeklődőkneka rendezvényszervezői üzleti tevékenység tartama, illetve a résztvevők egyedi hozzájárulásának visszavonásáig

Az adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a folytatólagos (nem egyszeri) szolgáltatás nem vehető igénybe.

III. Az adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a VÁLLALKOZÁS tulajdonosai / munkatársai / megbízottjai.

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás adattovábbítást végez: a CD, DVD, könyv megrendelések teljesítése céljából a szállító / futár cég részére.

Az adattovábbítás adatfeldolgozója: Complexpress Logisztika Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 89, További adattovábbítás: a számlázási adatokat a könyvelőjének továbbítja.

V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).
Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.
Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. Bár ez a jog jól hangzik, kérdés, hogy mennyire lesz megvalósítható a gyakorlatban.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalatnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 30 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Drága Vásárlónk! ❤️

Mint minden évben, úgy idén is megpihen a bolt! Ennek értelmében augusztus 17. és augusztus 23. között zárva vagyunk!

🚩 Nyitás: augusztus 24-én, csütörtökön.

🚩 A fenti időszakon belül sem a telefonokra, sem az üzenetekre nem tudunk válaszolni, valamint a csomagokat is leghamarabb, augusztus 24-én tudjuk feladni.

🚩 Köszönjük szépen a türelmeteket, hamarosan újra találkozunk! Addig is, jó pihenést nektek!

Az Anyukám Varrta csapata